PRIVACY VERKLARING

01.

The Giftmakers BV

Je leest op dit moment de privacyverklaring van The Giftmakers BV. The Giftmakers is het full service bureau gespecialiseerd in het creëren, produceren en inpakken van zakelijke cadeaus met impact.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door The Giftmakers BV verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door The Giftmakers BV, neem dan gerust contact op!

facturen@thegiftmakers.nl

02.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door The Giftmakers BV. Deze worden hieronder toegelicht.

1. Het versturen van nieuwsbrieven

The Giftmakers BV stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds informatief. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van The Giftmakers BV. Daarnaast kan je je mondeling of per email aanmelden voor deze nieuwsbief.

2. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met The Giftmakers BV via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving van het voorstel.

03.

Ontvangers

De gegevens die The Giftmakers ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

1. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

2. Squarespace

04.

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door The Giftmakers BV.

1. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar facturen@thegiftmakers.nl.

2. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met The Giftmakers BV via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

05.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door The Giftmakers BV of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven- staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar The Giftmakers BV. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Slotje op website!! Cookie verklaring

06.

Jouw rechten

1. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij The Giftmakers BV vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met The Giftmakers BV. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

2. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door The Giftmakers BV. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen door een email te sturen aan facturen@thegiftmakers.nl

3. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij The Giftmakers BV opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient The Giftmakers BV al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

4. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij The Giftmakers BV vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

5. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat The Giftmakers BV niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat The Giftmakers BV jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het streven is om binnen een week te reageren.

07.

Plichten

The Giftmakers BV verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van The Giftmakers BV via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan The Giftmakers BV de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met The Giftmakers BV met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

The Giftmakers BV behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer The Giftmakers BV dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van The Giftmakers BV te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

facturen@thegiftmakers.nl
Oudeweg 147 unit 25 | 2031 CC | Haarlem Btw. Nr. NL854104495B01 | KVK Nr. 60887974